mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugn1284
mod_vvisit_counterDn5557
mod_vvisit_counterBu Hafta24950
mod_vvisit_counterGeen Hafta47484
mod_vvisit_counterBu Ay200190
mod_vvisit_counterGeen Ay290501
mod_vvisit_counterToplam1205152

We have: 38 guests online
IP: 18.204.227.117
 , 
Today: May 28, 2020
Portre Nedir? PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 10 Ekim 2011 21:56

Portre, resim, foto?raf, heykel ve benzeri sanat trlerinde bir ki?inin yznn ve yz ifadesinin betimlenmesi ile olu?turulan eserdir. Bu eserlerin amac?, ki?inin grn?n, ki?ili?ini ve ruh hlini yans?tmakt?r. Bu sebeple foto?raf?l?kta portreler enstantane olarak de?il, belirli bir kompozisyon dahilinde ki?inin poz vermesiyle ekilir. Portrelerde genelde, betimlenen ki?i ressama ya da foto?raf?ya do?ru bakar ve bu sayede ki?inin izleyiciye en ba?ar?l? ?ekilde aktar?lmas? sa?lan?r.

Krallar ve imparatorlar gibi nemli ki?ilere ait olmayan en eski portrelerden baz?lar?, Feyyum mumya portreleridir. M?s?r'?n Feyyum blgesindeki mezarlarda, mumyalar?n konuldu?u tabutlara izilen bu portreler, kuru iklim ko?ullar? sayesinde bugne ula?m??t?r. Bunlar, e?itli freskler haricinde, bugne ula?m?? olan tek Roma dnemi portre trdr.

Roma heykel sanat? dahilinde portreler, zellikle vc olmayan gereki betimlemeler yap?lmaktayd?. 4. yzy?l civar?nda, ki?ilerin grn?leri, idealize edilmi? biimlerde betimlenmeye ba?lad?. Avrupa'da gereki portre anlay???na dn?, Orta a?'?n sonlar?nda, Burgonya ve Fransa'da gerekle?ti.

Antik uygarl?klar aras?nda portreler reten birka kltrden biri de Peru'daki Moche uygarl???yd?. Bu eserlerde ki?ilerin anatomik zellikleri ayr?nt?l? biimde ve kesin do?rulukta betimlenirdi. Portreleri yap?lan ki?iler ynetici sekin zmre, rahipler, sava??lar ve nl sanat?lard?.[1] Bu ki?iler, hayatlar?n?n e?itli evrelerinde betimlenirdi. Tanr?lar?n portreleri de yap?l?rd?. Bu eserlerde ba?l?klar, sa stilleri, tak?lar ve yz makyajlar? gibi detaylara nem verilirdi.

Bat? uygarl???na ait en bilinen portrelerden biri, Leonardo da Vinci'nin kimli?i belirsiz bir kad?n?n portresi olan Mona Lisa eseridir. Bilinen en eski portre ise, 2006'da Fransa'daki Angoulme yak?nlar?nda yer alan Vilhonneur ma?aras?nda ke?fedilen ve 27.000 y?ll?k oldu?u tahminlenen duvar resmidir.[2]

Konu ba?l?klar?

[gizle]

Otoportre [de?i?tir]

Ana madde: Otoportre
Vincent Van Gogh'un otoportresi

Otoportre, bir sanat?n?n kendi portresini yaratmas?d?r. Orta a?'da yayg?nla?an bu trn bilinen ilk rneklerinden biri, M?s?r firavunu Akhenaton'un heykeltra?? olan Bak'?n, milattan nce 1365 civar?nda kendisinin ve kar?s?n?n heykelini yapmas?d?r. Ancak otoportrelerin tarihi muhtemelen ma?ara resimlerine kadar uzan?r. e?itli yay?nlarda, bugn art?k mevcut olmayan bu tr duvar resimlerine ait bilgiler mevcuttur.

Portre foto?raf?l??? [de?i?tir]

Portre foto?raf?l??? tm dnyada popler bir endstri olmu?tur. Mezuniyet, evlilik gibi zel gnler iin ekilen portre foto?raflar? ya da tm aileyi bir arada gsteren e?itli foto?raflar yayg?nd?r.

Thomas Dilward'?n Mathew Brady taraf?ndan ekilmi? portresi

Portreler, foto?raf?l???n ba?lang?c?ndan itibaren retilmeye ba?lad?. 19. yzy?l ortalar?nda revata olan dagerreyotipi, ucuz bir portre retme yntemi oldu?u iin yayg?nla?m??t?. Bu talebin kar??lanmas? iin ?ehirlerde stdyolar a?lmaya ba?lad?. Bu portreler, 30 saniyelik pozlama gibi dnemin teknik olanaklar?n? ve ressamvari estetik anlay???n? yans?t?yordu. Ki?iler genelde bo? fonlar?n nnde oturtuluyor, tepedeki bir pencere ya da aynalar yoluyla elde edilen ???kla ???kland?r?l?yordu.

Foto?raf?l?k tekniklerinin geli?mesiyle, foto?raf?lar stdyolar?nda ?k?p sava? alanlar?nda, okyanus yolculuklar?nda ve vah?i do?ada insanlar? foto?raflamaya ba?lad?. William Shew'in Daguerreotype Saloon, Roger Fenton'?n Photographic Van ve Mathew Brady'nin What-is-it? serileri, stdyo d???nda ekilen portrelerin standartlar?n? belirledi.

Edebiyat [de?i?tir]

Edebiyatta portre terimi, bir ki?inin ya da nesnenin yaz?l? betimlemesi ya da analizi iin kullan?l?r. Yaz?l? bir portre olduka ayr?nt?l?d?r ve yzeyde grnenlerden fazlas?n? ierir. rne?in Patricia Cornwell, Portrait of a Killer isimli kitab?nda, Kar?nde?en Jack'i ki?ili?ine, gemi?ine ve muhtemel cinayet sebeplerine, cinayetlerine dair gazete haberlerine ve polis soru?turmalar?na yer vermi?ti.

Ayr?ca bak?n?z [de?i?tir]

Kaynaklar [de?i?tir]

  1. ^ Donnan, Christopher B. Moche Portraits from Ancient Peru University of Texas Press, 2004. ISBN 0-292-71622-2.
  2. ^ "Cave face 'the oldest portrait on record'". The Times (5 Haziran 2006). 4 Ocak 2008 tarihinde eri?ilmi?tir.
Son Güncelleme: Cuma, 06 Ocak 2012 00:06